Uwaga Uczniowie!!!

Kategoria: Uncategorised
Opublikowano: piątek, 05, czerwca 2015 14:18
Odsłony: 6643

Ważna informacja dotycząca legitymacji szkolnych.

lsZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014r. legitymacje szkolne wydane na drukach szkolnych według dotychczasowych wzorów zachowują ważność do czasu ukończenia nauki w danej szkole, z zastrzeżeniem, że na drugiej stronie tych legitymacji wpisuje się odręcznie numer PESEL ucznia i opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. 
Legitymacje bez wpisanego nr PESEL traktowane będą jako nieważne i nie będą uprawniać do ulgowych przejazdów. 

Proszę zgłaszać się do sekretariatu szkoły po wyżej wymieniony wpis.