Zasady rekrutacji

 

Absolwenci po szkole podstawowej

 

Absolwenci po gimnazjum