Wycieczka do Krakowa

Jeszcze nie zdalnie, ale już daleko od szkoły grupa hotelarzy uczy się zawodu od najlepszych w branży. Tym razem w Krakowie.

Wycieczka zawodoznawcza

Grupa informatyków i mechatroników odwiedziła stolicę w ramach projektu "Od teorii do praktyki" finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Najważniejsze punkty wycieczki do zajęcia specjalistyczne w Centrum Nauki Kopernik oraz zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego nie tylko pod względem historycznym ale również wykorzystania technologii informatycznych. Jak widać uczyć można się na wiele sposobów, więc staramy się wykorzystywać ich jak najwięcej. Te w terenie są bez wątpienia najbardziej skuteczne i atrakcyjne.

Rekrutacja

Rekrutacja