Statut ZSZ w Bogatyni

STATUT ZSZ 

STATUT Branżowej Szkoły I stopnia im. św. Barbary w Zespole Szkół Zawodowych  w Bogatyni     

 

Tekst ujednolicony na dzień 14 września 2018 r.