Wycieczka na Targi Turystyczne

Kategoria: Od teorii do praktyki
Opublikowano: wtorek, 22, października 2019 16:02
Odsłony: 518

W dniach 18.10.2019 do 20.10.2019 odbyła się Wycieczka na Targi Turystyczne World Travel Show dla 17 uczestników w branży turystycznej projektu „Od teorii do praktyki” nr RPDS.10.04.01-02-0030/17 współfinansowanego w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego, działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.