Kurs baristy

kurs baristyW dniach 05 – 08 października 2020 roku odbył się kurs baristy w ramach projektu "Praktyk dziś, zawodowiec jutro " współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Priorytet X Edukacja, Działanie 10.4. Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Kurs realizował, dla naszych uczniów technikum hotelarstwa, Pan Marcin Włodarczyk z Akademii Sztuki Restauracyjnej.

Odbyła się również edycja kursu baristy dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w technikum hotelarstwa.

kurs baristykurs baristy