Klasa IIIc - Górnik Technicznej Eksploatacji

 

Klasa IIIc – GÓRNIK TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI

1.     Bogacz Ryszard

2.     Dylewski Bogdan

3.     Kamiński Zygmunt

4.     Kasprzyk Zygmunt

5.     Ligocki Zbigniew

6.     Ławicki Stanisław

7.     Marchwicki Jerzy

8.     Mazur Michał

9.     Mielnik Mirosław

10.           Miller Tadeusz

11.           Misztoft Ryszard

12.           Pakuła Stanisław

13.           Paszkowski Eugeniusz

14.           Radaszkiewicz Czesław

15.           Ruszkowski Roman

16.           Rychter Edward

17.           Sicz Andrzej

18.           Tadaj Janusz

19.           Tomaszewski Antoni

Klasa IIIb - Górnik Mechanik

 

Klasa IIIb – GÓRNIK MECHANIK

1.     Berczuk Stanisław

2.     Brzęk Jan

3.     Dziatłowski Feliks

4.     Gewert Marian

5.     Ginowicz Grzegorz

6.     Grzywacz Lech

7.     Ignacik Bogdan

8.     Jakubowski Ryszard

9.     Jankiewicz Czesław

10.           Kaczmarczyk Bogdan

11.           Kiszka Leszek

12.           Kozieł Jan

13.           Krawczyk Tadeusz

14.           Misuń Rajmund

15.           Nachrebecki Andrzej

16.           Osiński Zbigniew

17.           Pawłowicz Leszek

18.           Pazyra Mirosław

19.           Piekarz Ryszard

20.           Pietrzak Henryk

21.           Szczupak Zbigniew

22.           Szmytka Mieczysław

23.           Tasarz Edward

24.           Utan Stanisław

25.           Wączek Henryk

26.           Wojnicki Zbigniew

27.           Wójcik Ignacy

28.           Zalewski Jan

Klasa IIIb - Górnik Elektromonter

 

Klasa IIIb – GÓRNIK ELEKTROMONTER

1.     Auguścicz Marian

2.     Baran Zbigniew

3.     Białokoz Józef

4.     Bernad Jan

5.     Bukowski Józef

6.     Chudyk Grzegorz

7.     Gerodymos Chrystos

8.     Gibas Zbigniew

9.     Kiełbasa Edward

10.           Koziński Wacław

11.           Krecz Józef

12.           Osiński Edward

13.           Rogoda Stanisław

14.           Rogowski Stefan

15.           Rogólski Eugeniusz

16.           Sadowski Leszek

17.           Skorokowicz Eugeniusz

18.           Smoleński Leon

19.           Stępień Jerzy

20.           Szatkowski Wiesław

21.           Tumiłowicz Stefan

22.           Wawer Mirosław

23.           Węgrzyn Adam

24.           Wojdat Zdzisław

25.           Wróblewski Krzysztof

26.           Wunberg Antoni

27.           Zwiernicz Zdzisław

Klasa IIIa - Górnik Mechanik

 

Klasa IIIa – GÓRNIK MECHANIK

1.     Bałuta Jerzy

2.     Dubowik Andrzej

3.     Dziewoński Czesław

4.     Gaweł Alfred

5.     Giedrys Roman

6.     Halczuk Jan

7.     Jałowiec Zdzisław

8.     Jaszczyński Bronisław

9.     Jurzyk Andrzej

10.           Karkułowski Kazimierz

11.           Kościaniuk-Semeniuk Jerzy

12.           Majdanik Adam

13.           Michalik Andrzej

14.           Ogorzałek Jerzy

15.           Puławski Wiesław

16.           Siedniawa Jerzy

17.           Sienkiewicz Walerian

18.           Słowiński Edward

19.           Spich Stanisław

20.           Stabrawa Janusz

21.           Starzewski Stanisław

22.           Trojanowski Ryszard

23.           Wielec Henryk

24.           Wójtowic Marian

Klasa IIIa - Górnik Elektromonter

 

Klasa IIIa – GÓRNIK ELEKTROMONTER

1.     Baranek Jan

2.     Bury Ryszard

3.     Domański Eugeniusz

4.     Drążek Antoni

5.     Dudek Antoni

6.     Dudek Herbert

7.     Dziurdź Krzysztof

8.     Górczyński Stanisław

9.     Hrybowicz Stanisław

10.           Kiel Wiktor

11.           Klimowicz Alfred

12.           Kowalczyk Mieczysław

13.           Kowalczyk Ryszard

14.           Kużownik Stanisław

15.           Kwiatkowski Jerzy

16.           Lipiński Henryk

17.           Lisowski Stanisław

18.           Łątka Ryszard

19.           Markiewic Krzysztof

20.           Milintowicz Andrzj

21.           Radziwonowski Ryszard

22.           Staszak Andrzej

23.           Szatkowski Zbigniew

24.           Szupienko Marian

25.           Świerk Bogdan

26.           Tarasewicz Konstanty

27.           Ufniarz Tadeusz

28.           Wężowski Bogdan

29.           Wierzchnicki Włodzimierz

30.           Wolkiewicz Roman

31.           Zagajewski Stanisław