Klasa IIIc - Górnik Mechanik

 

Klasa IIIc – GÓRNIK MECHANIK

1.     Bezrąk Ryszard

2.     Cegłowski Henryk

3.     Chrzanowski Andrzej

4.     Guła Alfred

5.     Jagieła Andrzej

6.     Kiel Andrzej

7.     Kolbuch Jan

8.     Kwiatkowski Ryszard

9.     Lityński Edward

10.           Łaziński Witold

11.           Mazur Andrzej

12.           Mroziński Stanisław

13.           Nawrot Marek

14.           Piotrowski Zdzisław

15.           Podanowski Henryk

16.           Pujszo Jan

17.           Słomka Marian

18.           Świątek Władysław

19.           Wasilewski Henryk

20.           Wilczyński Antoni

Klasa IIIb - Górnik Mechanik

 

Klasa IIIb – GÓRNIK MECHANIK

1.     Biedunkiewicz Cezary

2.     Choda Janusz

3.     Gruszczyński Krzysztof

4.     Jasitczak Edward

5.     Kot Andrzej

6.     Kulak Jan

7.     Lubecki Jerzy

8.     Majewski Mieczysław

9.     Marks Włodzimierz

10.           Mateczko Andrzej

11.           Podlach Wiesław

12.           Putek Henryk

13.           Russ Andrzej

14.           Subocz Józef

15.           Tuszyński Adam

16.           Uchański Jan

17.           Urbaniak Bogdan

18.           Zieliński Andrzej

19.           Żmudzki Romuald

Klasa IIIa Górnik Technicznej Ekspolatacji

 

Klasa IIIa – GÓRNIK TECHNICZNEJ EKSPLOATACJI

1.     Balcerek Piotr

2.     Bartoszek Jerzy

3.     Jaworski Mieczysław

4.     Konopski Adam

5.     Miernik Jerzy

6.     Mól Marian

7.     Pistiolis Serafin

8.     Rosół Krzysztof

9.     Stankiewicz Grzegorz

10.           Staszczuk Janusz

11.           Szulc Grzogorz

12.           Szymański Zygmunt

13.           Świerczewski Marek

14.           Werner Zbigniew

15.           Wędrychowicz Zbigniew

16.           Wysocki Roman

Klasa IIIa - Górnik Mechanik

 

Klasa IIIa – GÓRNIK MECHANIK

1.     Basa Andrzej

2.     Borowski Andrzej

3.     Ceglarz Karol

4.     Cichowicz Krzysztof

5.     Ćwilichowski Zbigniew

6.     Grześkowiak Roman

7.     Hadzidis Wiesław

8.     Kamiński Andrzej

9.     Kochan Andrzej

10.           Kopczyński Józef

11.           Korona Andrzej

12.           Kowalski Zygmunt

13.           Kulanica Władysław

14.           Lewandowski Mirosław

15.           Madej Jerzy

16.           Mazur Zygmunt

17.           Piasecki Leszek

18.           Polakowski Józef

19.           Rochów Adam

20.           Rogowski Tadeusz

21.           Salata Romuald

22.           Sobczak Adam

23.           Stochla Marek

24.           Tys Mirosław

25.           Wasilewski Józef

26.           Zieniewicz Henryk

Klasa IIIa - Górnik Elektromonter

 

Klasa IIIa – GÓRNIK ELEKTORMONTER

1.     Abrysiewicz Waldemar

2.     Bajda Roman

3.     Białek Ryszard

4.     Chmura Krzysztof

5.     Chwastek Ryszard

6.     Chwiałkowski Bogusław

7.     Dąbrowski Jan

8.     Domagała Ryszard

9.     Dudziński Mirosław

10.           Frydryk Mieczysław

11.           Greuda Stanisław

12.           Gumiński Jan

13.           Jabłoński Waldemar

14.           Jankowski Jan

15.           Kobus Marek

16.           Kurzyński Henryk

17.           Łukaszewicz Leszek

18.           Madziara Robert

19.           Niemczyk Roman

20.           Para Henryk

21.           Piela Henryk

22.           Publicewicz Czesław

23.           Rodzik Wiesław

24.           Sienkiewicz Henryk

25.           Smółka Zbigniew

26.           Szpiganowicz Wacław

27.           Szyrwiel Wincenty

28.           Tylicki Andrzej

29.           Wasilewski Stanisław

30.           Witkowski Henryk

31.           Zagajski Mirosław

32.           Zawadzki Andrzej

33.           Zawadzki Grzegorz